Kvalitet är något alla tjänar på

Vi tänker kvalitet och miljö i allt vi gör. I litet som stort. Vårt engagemang i miljön gör att vi använder så lite och så miljövänliga kemikalier som behövs för att uppnå bästa resultat.

Utbildning

Vi säkerställer att all personal har den utbildning som krävs för att de ska kunna utföra sitt jobb på ett professionellt och miljömässigt sätt.

Auktoriserad serviceentreprenör

Certifieringen ges genom Almega. För att bli auktoriserad serviceentreprenör måste företaget bland annat ge alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal samt följa branschens allmänna kontraktsvillkor. Tillstyrkt revisionsberättelse och att inte ha några skatteskulder hos kronofogdemyndigheten är andra krav. Ett ytterligare krav är att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer.

Kvalitetssystem

Vi har ett kvalitetssystem som bygger på ett antal grundläggande principer för att verksamheten ska utgå från kundernas behov. Samtidigt banar kvalitetssystemet väg för egen granskning av det interna arbetssätten som hjälper till att minska kostnaderna och ständigt förbättra verksamheten.